Podstawowe informacje

Właściciel spółki:

 • właścicielem spółki jest Gmina Gołdap.

Władzami spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Tomasz Luto
 • Rada Nadzorcza
  1. Jarosław Duchnowski - przewodniczący
  2. Barbara Woźniak - członek
  3. Adam Poszewiecki - członek
 • Zarząd Spółki 
  Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Spółki jest Jarosław Wiktor Dzienis.
  Prokurentem jest Aneta Ibishev.

Forma organizacyjno-prawna:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Struktura organizacyjna:

 • jednozakładowa.

Struktura własności:

 • 100% udziałów Gmina Gołdap.

 

Zakres prowadzonej działalności na podstawie:

 • przepisów kodeksu spółek handlowych;
 • przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. Nr 9 poz. 243 z 1997 roku), a w zakresie wskazanym tą ustawą o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych;
 • aktu założycielskiego spółki;
 • kodeksu postępowania administracyjnego;
 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. Nr 72, poz. 747) z późniejszymi zmianami;
 • regulamiu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Kapitał zakładowy spółki:

 • 19 670 000 zł

Oznaczenie sądu rejestrowego w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: SĄD REJONOWY w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy.

Nr KRS: 0000167200

NIP: 8471383832

Wytworzył: 
Aneta Przybylska
Data wytworzenia: 
28/12/2016
Opublikował: 
Przemysław Frydrych
Data publikacji: 
28/12/2016
Aktualizowane przez: 
Przemysław Frydrych
Data aktualizacji: 
11/05/2021