Polityka Prywatności i Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przywiązują dużą wagę do poszanowania i respektowania prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosują się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełniają co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  1. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”,
  2. „ograniczenie celu”,
  3. „minimalizacja danych”,
  4. „prawidłowość”,
  5. „ograniczenie przechowywania”,
  6. „integralność i poufność”.
 2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
  1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Jakie dane o Tobie zbieramy

 • Dane zbierane podczas wypełniania formularzy

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis, będziesz musiał podać dane kontaktowe, takie jak nazwa firmy, Imię lub/i Nazwisko, telefon lub adres e-mail. Poproszony również zostaniesz o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 • Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, datę i godzinę żądania, treść żądania (konkretna strona). Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie.

Kto jest administratorem i jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, o których mowa poniżej, jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.z siedzibą w Gołdapi przy ul. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap NIP: 847-13-83-832, Regon: 790657082
Dane kontaktowe Administratora:
telefon: 87 615 49 49, e-mail: pwik@pwik.goldap.pl

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Przemysław Frydrych, tel.: 792 994 224, e-mail: iod@pwik.goldap.pl,

 

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
·           realizacji zawartej z Administratorem umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);
·           podjęcia na Pana/Pani żądanie działań zmierzających do przedstawienia oferty oraz zawarcia umowy z Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);
·           marketingu i promocji usług świadczonych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
·           dochodzenia należności (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
·           realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:
·         udzielona zgoda;
·         niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
·         niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
·         niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

 1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics;

Twoje dane mogą być przekazywane:

 1. firmom świadczącym usługi pocztowe, które będą dostarczać korespondencję do Państwa;
 2. kancelariom prawnym, którym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zleciły np. prowadzenie postępowania;
 3. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do przetwarzania danych przez określony czas;
 2. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (administratora danych);
 3. okres niezbędny do świadczenia usług Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;
 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Jakie masz prawa

Masz prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;
 2. sprostowania danych;
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
 6. przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jakie będą konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wykorzystywanie plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisu WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji:

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej.
Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Wytworzył: 
Przemysław Frydrych
Data wytworzenia: 
10/05/2018
Opublikował: 
Przemysław Frydrych
Data publikacji: 
10/05/2018
Aktualizowane przez: 
Przemysław Frydrych
Data aktualizacji: 
03/07/2019